Biura MG7

Twoje instalacje elektryczne

Klient: Rossmann

Realizacja: Biura MG7

Lokalizacja: Łódź (Polska)

Opis:

Zakres prac jakim objęty był projekt dotyczył instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielnic elektrycznych oraz modernizacją okablowania już istniejącego. Rozbudowę instalacji pożarowej o system nagłośnienia pożarowego wraz z czujnikami obecności dymu, ręcznych włączników pożarowych. Stworzenie nowej struktury sieci komputerowej w oparciu o certyfikowane produkty firmy COMMSCOPE. Wykonaliśmy szereg pomiarów elektrycznych oraz pomiarów sieci komputerowej jako element kluczowy do złożenia kompletnej dokumentacji powykonawczej.


Call Now Button